Public
Authored by Afuafu afu

Vietnam Digital SEO Summit 2019

Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Diệp, tôi có một mong muốn cháy bỏng là nâng tầm tư duy làm Digital Marketing và SEO cho anh em Việt Nam lên một tầm cao mới. Với tư duy mới khi triển khai dự án mang tính chiến lược chặt chẽ, bài bản và hiệu quả lâu dài, đem lại giá trị bền vững cho doanh nghiệp Việt.

Tôi và các anh em quyết định tạo ra một sân chơi, một cộng đồng các anh em trong nghề có sự liên kết chặt chẽ, giao lưu và học hỏi nhau để cùng phát triển. Và chính vì nguyện vọng đó, tôi muốn đem lại cho các bạn một sự kiện chuyên môn về Digital – SEO lớn nhất từ trước đến nay.

Diep-nguyen-seo-btn-rocket__6_

Vietnam Digital SEO Summit 2019 hứa hẹn sẽ đem lại cho các bạn một lượng kiến thức thực chiến khổng lồ trong lĩnh vực Digital Marketing và đặc biệt nhất là SEO.

Đậy là sự kiện duy nhất được tổ chức duy nhất một lần trong năm với sự quy tụ của các diễn giả là các chuyên gia đầu ngành về Digital Marketin và SEO ở Việt Nam và cả thị trường Quốc Tế.

SEO 2 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment