Public
Authored by kunkavssf

Phân biệt và quy tắc về xử lý chất thải bùn

Bùn thải là một trong những chất thải xuất hiện nhiều nhất ở Vietnam và được phân thành nhiều loại, phương thức xử lý chất thải bùn cũng do đó mà có sự khác biệt. Nếu các bạn đang có vướng mắc về chất thải bùn thì đây chính là bài viết dành đến cho các bạn, cùng tra cứu thông tin để bổ sung những kiến thức cơ bản về phân loại và nguyên tắc đối với việc xử lý chất thải bùn nhé!

Xem thêm tại: http://ecocycle.vn/cong-ty-xu-ly-chat-thai-vung-tau

http://ecocycle.vn/cong-ty-xu-ly-chat-thai-long-an

Bùn thải có bao nhiêu loại?

Dựa vào nguồn gốc, thành phần tạo nên của chất thải bùn mà người ta phân chúng thành những loại cơ bản:

Bùn thải thoát nước: đây chính là loại chất thải được hình thành trong suốt thời gian đào, vét, xây dựng, đưa vào hoạt động Hệ thống xử lý, thoát nước.

Bùn sau xử lý nước thải: là loại chất thải phát sinh từ Hệ thống xử lý nước thải, từ những xí nghiêp, hệ thống xử lý nước thải cục bộ, tập trung.

Bùn sau xử lý nước cấp: từ những cơ quan, tổ chức xử lý nước cấp.

Bùn nạo vét: Được ra đời do việc nạo, vét kênh mương, công trình có nguồn gốc từ lòng đất cũng như các dự án về cơ sở hạ tầng.

Bùn đất: là loại chất thải vô cơ hay hữu cơ có thành phần chính đa phần là đất, cát, tính chất & màu sắc khá giống với nhau. Đây là loại bùn thải bắt nguồn từ việc thi công, vét, thực hiện những công trình phía trên và trong lòng đất.

Nguyên tắc về việc xử lý chất thải bùn nói chung:

Đây là loại chất thải thường xuyên được tìm thấy tại những nhà máy xử lý chất thải, nước thải và các công trình đô thị hiện đại, những dự án nâng cấp môi trường nói chung nên số lượng bùn thải đang ngày một tăng lên. Nếu các công ty ko có cách thức xử lý chúng theo đúng quy định của cơ quan chức năng, chắc chắn sẽ gặp phải những khó khăn về xử phạt, rà soát từ rất nhiều phía. Các quy định đó gồm :

Bùn thải sau khi được thu gom phải vận chuyển về nơi xử lý tập trung để xử lý trong thời gian sớm nhất.

Những công ty có thể tái sử dụng bùn thải nhưng phải làm theo đúng quy định của cục quản lý & bảo vệ môi trường, ko được tự ý giải quyết khi chưa có sự thông qua của cơ quan có thẩm quyền.

Bùn thải là chất thải có khả năng gây ảnh hưởng đến con người & môi trường xung quanh, tuyệt đối k nua bán hay trao đổi với bất kì cá nhân và tổ chức nào.

Có thể sử dụng bùn thải để áp dụng bồi đắp cây trồng, phục vụ cho lâm nghiệp hay tận dụng sản xuất vật liệu nhưng với điều kiện là cam đoan những loại bùn này đã qua xử lý, phân tách thành phần chỉ gồm đất hoặc cát, k có bất kì tạp chất nguy hại nào. Khi đó, bùn thải sẽ được phân loại là bùn đất không nguy hại.

Các loại chất thải tổng hợp từ các nhà máy, cty xử lý nước thải tập trung, chế tạo hóa chất độc hại, bùn thải có chứa % cao những kim loại nặng,… được cho là chất thải nguy hại, cần được xử lý nghiêm ngặt dưới sự quản lý của cơ quan có liên quan.

Xem thêm website tại đây: http://ecocycle.vn/

Vừa rồi là tất cả những loại bùn thải & các nguyên tắc khi xử lý loại chất thải này, các bạn có thể tham khảo để có hướng đi hoàn hảo cho công ty của mình trong vấn đề về chất thải bùn.

1 Byte
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment